Tillväxt

4(5) faktorer som hämmar tillväxt.

1) Centrala beslutsvägar:

Centrala beslut är en av de största hindren för en naturlig organiskt tillväxt.
Om personalen inte upplever sig delaktiga i verksamhetens utformning och kör eller stannaprocess kommer den organiska tillväxten, längst ute i verksamheten att bromsas upp och till slut avstanna helt

Läs mer

Val av Mjuk- / Programvara

Val av ekonomisystem är för många inte bara viktigt utan även ett svårt arbete.

CRM, BI, Power BI, Forcast

Ofta med uttryck som, ekonomisystem, CRM, Power, BI, Forcast, rapportsystem etcetera.

Läs mer