CFO / RPA Konsult – K3

Oxceed AB

(interim konsult | nov-18 till jan-19)

 • HR
 • Löner / Konsulter (15 pers)
 • Strukturering och systematisering av ekonomiska flöden
 • Utveckling av ny ekonomifunktion
 • Effektivisering och rationalisering av administrations-
 • och ekonomifunktioner
 • Budgetarbete
 • Löpande bokföring
 • Redovisning
 • Ekonomisk rapportering
 • Månads-/ kvartals-/ årsbokslut
 • Årsredovisning (K3)
 • Kundstöd / support i ekonomiska frågor
 • Ekonomisk uppföljning och prognoser
 • Analyser av KPIer och nyckeltal
 • Tolkning av ekonomiska rapporter
 • Utbildning av personal

Rapportering till YA Holdings CEO
Konsultuppdrag

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *