Vad säger våra kunder

ett axplock av våra kundutlåtanden.

img

I had the pleasure to work together with Peter from autumn 2020 to the end of April 2021. I was impressed by his capacity to assimilate and learn quickly. In a period of six months, he succeeded to improve YrkesAkademin’s financial and operational follow-up by further developing reporting tools related to our Key Performance Indicators. Peter was instrumental in significant improvement in the quality and IFRS-compliance of our external financial reporting to the regulated market. He also succeeded in defining and implementing new income recognition concept to an important part of our business. Peter has demonstrated excellent financial, leadership and communication skills with strong business development focus combined with highly positive attitude and extremely constructive co-operation. His professional and interpersonal skills together with his visible engagement have made him an effective member of our finance & controlling team. I have been impressed by his commitment to his duties and by his outstanding performance. I warmly recommend Peter without any reservations. I hope I would have an opportunity to work with him again. (avskrift från LinkedIn)

Antti Yrkesakademin
img

Peter Edberg har under tiden på Swedish Incubators & Science Parks fungerat som controller och CFO. Vi har i våra yrkesroller haft ett gott och nära samarbete. Peter Edberg besitter en djup kunskap inom ekonomi och är även i många andra väsentliga områden för oss som organisation mycket kunnig. Han har skapat en tydlighet i organisationens ekonomi, som har en verksamhet som är delfinansierad av EU-medel och innehåller en stor projektflora. Han är en god problemlösare och har byggt en struktur, skapat goda rutiner som saknats, tagit fram och analyserat beslutsunderlag och prognoser, stöttat, följt upp och förklarat verksamheten inte bara uppåt i organisationen utan fått hela personalstyrkan att få en förståelse och ett intresse för ekonomi. Jag uppfattar Peter Edberg som generös, rättvis och hjälpsam och som en person som inte gör avkall på sina etiska värden och normer i arbetet som ekonom. Man söker sig till Peter Edberg för hans djupa kunskap men lika mycket för att han är en god ledare och på det sätt han inspirerar och skapar engagemang hos anställda, motiverar och entusiasmerar. (avskrift från LinkedIn)

Charlotta Swedish Incubators & Sciensparcs.

Träffa våra kunder

Noggrann, strukturerad, positiv och med fokus på hög servicenivå. Högpresterande, idérik och innovativ. Självgående, ansvarsfull och alltid i tid.