Controller, eller styrekonom, med inriktning på ekonomi-/ affärs-/ verksamhetsstyrning.
Styrningen sker i huvudsak med hjälp av olika ekonomiska och operationella nyckeltal,
beroende av organisationens behov.

Huvudsaklig arbetsuppgift

  1. analys och uppföljning av resultat
  2. lönsamhetensbevakning
  3. ekonomistyrning
  4. delta i utvecklingsarbete och skötsel av organisationen.

Controllerns arbetsdag

Budgetering, budgetuppföljning, periodiska rapporter, prognoser, lönsamhetsuppföljningar, analyser, granskning av avkastning på investeringar, utveckling av rutiner och system, utredningar. Controllern deltar ibland i arbetet med redovisning och bokslut.

Controllerns historia

Ursprung från 1800-talets amerikanska järnvägsbolag, detta pga. ett större behov för uppföljning av interna händelser.

Under 1920- och 1930-talet förändrades controllerns roll från registrering och sammanställning till budget och uppföljning, som uttolkare, rådgivare, problemlösare och ”varningsklocka”.

I Europa ökade intresset för controllern först på 1970-talet, detta bl.a. på grund av ökad decentralisering,
ökad internationell konkurrens samt ökat medbestämmande.