Identifiera Behov och Vin Order (IBVO)

DjupdykningSkapa AffärsutvecklingsplanImplementeraUtveckla Vinnande OfferterFörhandla och Avsluta
Identifiera behov och USPsUtveckling av en övergripande affärsutvecklingsplanBudhanteringÅterställning och verifiering av värdeförslag
Förhandlingsstrategi förberedelser för bästa resultat
Förstå önskade erbjudanden– Per PMCSkapa värdeförslag och meddelandenKvalificera beslutsfattande kriterier
Förhandlingsstöd
Förstå nuvarande mognad i nätverk och kundengagemang– Per KundUtveckla merket och / eller kundengagemangetkonkurrens due diligence
Dra slutsats och stäng
– Per affärstilfälleBeslutskartläggning och utnyttjande av de viktigaste påverkarnaSkapa det övertygande och vinnande förslaget
Mappa ScenarionBygg de interna och vid behov externa teamRed Team recension
Identifiera öppningar och affärsmöjligheterSkapa avtal med konsortium eller partnersIdentifiera vinstpris och omfattning
identifiera de interna och vid behov externa team / partnerskap
steg 1steg 2steg 3steg 4steg 5
Identifiera behov och vin order