• Har ni behov av en person som kan identifiera flaskhalsar, förbättringsmöjligheter och samtidigt leda ett utvecklingsarbete mot framtida mål?
  • Söker ni någon som kan identifiera områden där processer hos enskilda avdelningar kan förbättras samt skapa och implementera verktyg för att förbättra verksamheten?
  • Är ni i behov av en person som har förståelse för en rad olika affärsmetoder, inklusive organisation, planering och ekonomisk analys?
  • Söker ni en person med stark förmåga att arbeta tillsammans med alla ledningsnivåer, som kan leverera resultat ad hoc efter behov samt hantera företagets olika rapporter och rapportpaket?
  • Behöver ni förstärka er projektledning med förmågan att identifiera rimliga mål och hålla processer på rätt spår under hela löptiden?