Under 35 års tid har jag arbetat som företagsledare med ekonomi, marknad, produktionsledning samt lönsamhet som mina främsta huvudsysslor.
Senaste 5 av dessa år har focus legat på Controlling mot business, projekt och finans/ ekonomi.
Min erfarenhet inom ekonomi sträcker sig från arbete med löpande redovisning till ekonomichef där fokus mer har legat på personal, årsbokslut samt i stor omfattning affärsutveckling och ekonomistyrning.
Som marknadschef har jag arbetat med affärsnära lönsamhet,
verksamhetsutveckling och säljplanering.
Som produktionschef har min focus legat på hög kvalitet i samverkan med maximerad lönsamhet.
Jag har stor erfarenhet av digital utveckling av företagets
redovisningsmetoder.
Senaste tiden har jag verkat som Global Business Controller i en börsnoterad koncern, där jag bland annat varit med och byggt nya ekonomistyrningsverktyg samt vidareutvecklat koncernens Nasdaqrapportering.
Lösningsorienterad
I stället för att se problem i en uppgift ser jag med stor
tillfredsställelse möjligheter.
Inga utmaningar är för stora för att bena ner i mindre beståndsdelar och lösa, bit för bit!
Drivkraft
Nya kunskaper och möjlighet att utvecklas står högt på listan när jag väljer ett nytt uppdrag.

Mjukvaror / programvaror

Val av ekonomisystem är för många ett viktigt arbete.

Ofta med uttryck som, redovisningsprogram, ekonomisystem, CRM, BI, Power BI, Forcast, rapportsystem etcetera.

Kärt barn har många namn men samtliga faller tillbaka på – 5 punkter:

  • Hantera företagets / organisationens verksamhet och räkenskaper
  • Förse verksamheten med viktig kunskap för ekonomi-/ verksamhets-
  • och målstyrning.
  • Reglera verksamheten efter gällande lagstiftning (ex. BFL, EU-direktiv, AB, ML etc.) samt regelverk från branschföreningar etc. (ex. REX, IFRS, BFN, FAR etc.)
  • Ge organisationens högsta beslutande organ (styrelsen) verktyg för ekonomi-/ verksamhets- och målstyrning.
  • Ge omvärlden / marknaden (Nasdaq ed.) tillbörlig information för att kunna jämföra och värdera bolaget/ koncernen och dess noterade värdepapper.

Mjukvaran i sig har ingen direkt funktion utan är ett hjälpmedel, för att driva verksamheten och ge bra relevant beslutsunderlag.

Peter Edberg (Affärsekonom/ Controller - CFO - RPA konsult)

Noggrann, strukturerad, positiv och med fokus på hög servicenivå. Högpresterande, idérik och innovativ. Självgående, ansvarsfull och alltid i tid.

Nils Holton (RPA-Konsult)

Effektiv, innovativ, högpresterande, alltid i tid.

Ashkan Dousti (Affärsekonom - Redovisningsekonom)

Noggrann, snabb och med fokus på kundnytta. Proaktiv, motiverad och alltid i tid!

Träffa våra kunder

Noggrann, strukturerad, positiv och med fokus på hög servicenivå. Högpresterande, idérik och innovativ. Självgående, ansvarsfull och alltid i tid.