Tillväxt

4(5) faktorer som hämmar tillväxt.

1) Centrala beslutsvägar:

Centrala beslut är en av de största hindren för en naturlig organiskt tillväxt.
Om personalen inte upplever sig delaktiga i verksamhetens utformning och kör eller stannaprocess kommer den organiska tillväxten, längst ute i verksamheten att bromsas upp och till slut avstanna helt

Resultatet blir istället en negativ tillväxt eller ”recession” om vi använder en nationalekonomisk term.

2) Verksamhetsben i balance:

Text… (Peter)

3) Mindset hos medarbetare:

Text… (Peter)

4) Ledarskap:

Text… (Peter)

5) Kapital:

Text… (Peter)

1-5(=6) Tillväxt:

Tillväxt i sig påverkar samtliga ovan faktorer negativt.
1) beslutsvägar tenderar att bli längre
2) verksamhetsbenen kommer i obalans då hela organisationen inte växer i samma takt.
3) mindset hos medarbetare hinner inte förändras i takt med att verksamheten växer.
4) fler och bättre ledare måste till.
5) tillväxt slukar kapital, vilket leder till att kassan ofta behöver förstärkas med tillskott av medel.
Detta då snabb tillväxt inte genererar tillräckligt kassaflöde för att kunna stå och leva på egna ben och ”meriter”.

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras.