Val av Mjuk- / Programvara

Val av ekonomisystem är för många inte bara viktigt utan även ett svårt arbete.

CRM, BI, Power BI, Forcast

Ofta med uttryck som, ekonomisystem, CRM, Power, BI, Forcast, rapportsystem etcetera.


Kärt barn har många namn men samtliga faller tillbaka på 5 punkter:

  1. Hantera företagets / organisationens verksamhet och räkenskaper
  2. Förse verksamheten med viktig kunskap för ekonomi-/ verksamhets-/ och målstyrning.
  3. Reglera verksamheten efter gällande lagstiftning (ex. BFL, EU-direktiv, AB, ML etc.) samt regelverk från branschföreningar etc. (ex. REX, IFRS, BFN, FAR etc.)
  4. Ge organisationens högsta beslutande organ (styrelsen) verktyg för ekonomi-/ verksamhets- och målstyrning.
  5. Ge omvärlden / marknaden (Nasdaq ed.) tillbörlig information för att kunna jämföra och värdera bolaget/ koncernen och dess noterade värdepapper, alt. värderingsunderlag för nyemmission.

Mjukvaran i sig har ingen direkt funktion utan är ett hjälpmedel, för att driva verksamheten och ge bra relevant beslutsunderlag.

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras.