Business Controll

Yrkesakademin

(interim konsult via MRG | okt-20 till apr-21)

  • Yrkeshögskolan samt YA Holding AB.
  • Noterat på Sthlm Nasdaq
  • Utveckling av analysverktyg Qlik samt Planacy
  • Delaktig vid utveckling av koncernens rapportering till ägare.
  • Ekonomisk uppföljning och prognoser
  • Analyser av KPIer och nyckeltal
  • Tolkning av ekonomiska rapporter
  • Utbildning av personal
  • Bygga Excel kalkyler i anbudsprocesser
  • Marknads-/ och konkurrentanalyser inför anbud.

Rapportering till YA Holdings CFO
Konsultuppdrag via MRG

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *